FőoldalÁSZF
Általános Szerződési Feltételek
Általános Szerződési Feltételek


Jelen Általános Szerződési Feltételek a Mászósuli Oktató, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) tulajdonát képező és általa működtetett Mormota Túrabolt és Webshop-on keresztül történő vásárlás során a Szolgáltató által alkalmazott általános szerződési feltéteket tartalmazzák. 
Jelen Általános Szerződési Feltételek a következő weboldalon folyamatosan hozzáférhetőek: http://www.mormota.eu/egyeb/altalanos-szerzodesi-feltetelek

1. A Mormota Túrabolt és Webshop-ot működtető gazdasági társaság adatai:
Cégnév: Mászósuli Oktató, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 46.
Cégjegyzékszám: 05-09-018777
Nyilvántartó bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11677776-2-05
Képviseli: Kovács Tamás ügyvezető
Elektronikus levelezési címek: 
- Ügyfélszolgálat, információkérés, fogyasztói panaszok:  Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez
- Csomagrendelés: i Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez
Telefonszám: +36 - 46/413 – 430, +36-70/384-07-28
2. A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti magát alá. 
3. A Mormota Túrabolt és Webshop-on keresztül történő vásárlás kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül, a www.mormota.eu  weboldalon lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A megrendelésekkel, valamint a Szolgáltató és az igénybe vevő közötti szerződés teljesítésével kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el az igénybe vevő részére.
4. A honlapon regisztrációval, illetve regisztráció nélkül egyaránt lehetőség van megrendelés leadására. 
5. A  Szolgáltató és az igénybe vevő közötti szerződés nyelve a  magyar, írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a  Szolgáltató a  szerződésben foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a  szerződéskötés időpontjának és a  szerződő felek személyének azonosítására alkalmas módon rögzíti, a  Szolgáltató székhelyén az utóbb – előzetes egyeztetést követően - hozzáférhető és visszakereshető. 
6. A Szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

Regisztráció
7. A weboldal tartalmának megtekintéséhez, regisztráció nem kötelező. A regisztráció előnye, hogy a szállítási adatok egyszeri megadását követően eszközölt további vásárlások esetén a regisztrációs adatok automatikus előhívása biztosított, azok ismételt megadása nem szükséges.
8. Regisztráció hiányában megrendelés nem lehetséges! 
9. A regisztráció a weboldal jobb felső sarkában található „Bejelentkezés/Regisztráció” hivatkozásra kattintással, a regisztrációs felület kitöltésével hajtható végre. Az érvényes regisztráció feltétele jelen Általános Szerződési Feltételeknek a regisztrációs oldal alján található jelölőnégyzet kipipálásával történő elfogadása.
10. A Szolgáltató a nyilvánvalóan hibás, vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, illetve kétség esetén az igénybe vevő valódiságát jogosult ellenőrizni. A regisztrációs felület kitöltésével és/vagy regisztrációval az igénybe vevő hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és tárolásához, valamint a kiszállításhoz szükséges adatok csomagszállító cégnek történő átadásához. A csomagszállító cég a Szolgáltató által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A Szolgáltató az igénybe vevők személyes adatait elkülönítve és titkosítva tárolja, a kiszállításhoz szükséges adatok kivételével senkinek sem szolgáltatja ki azokat. Az adatok felhasználása a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történik. 
11. A megrendelési folyamat lezárása előtt az igénybe vevőnek lehetősége van a regisztrációkor, illetve a megrendelés során közölt adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. Az igénybe vevő a rendelés adatait összesítő "Megrendelés" gomb megnyomásával jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja.

Termékek
12. A  Szolgáltató által a  weboldalon megjelenített termékek online vagy a  Szolgáltató által folytatott bolti kiskereskedelem keretében, székhelyén személyesen is megvásárolhatóak. Az eladásra kínált termékek információs oldalán a  Szolgáltató feltünteti a  termék nevét, részletes leírását, illetve a  termékről fényképet jelenít meg.A termékek információs oldalán megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként szerepelhetnek. 
13. A termékekre vonatkozóan megjelenített vételár forintban értendő, a  vételár tartalmazza az általános forgalmi adót, azonban nem tartalmazza a házhoz szállítás díját.
14. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületén megjelenítésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék általánosan elfogadott, vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő árra, a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az igénybe vevő elállhat vásárlási szándékától.


Szállítási feltételek
15. Teljesítési határidő legfeljebb a  visszaigazolástól számított 3 munkanap. 
16. A házhoz szállítás a Magyar Posta Logisztika Futárszolgálaton keresztül történik. A Magyar Posta munkatársa munkaidőben, 8 és 16 óra között kézbesíti a küldeményt. Amennyiben a kézbesítés sikertelen, a kézbesítő értesítőt hagy hátra a   csomag kézbesítésének megkísérléséről.
17. A szállítás közben keletkezett sérülésekért a fuvarozó felel, a sérülten érkezett terméket a  Szolgáltató kicseréli. A  küldemény átvételekor a látható sérüléseket azonnal jelezni kell a fuvarozónak. A sérülésről a  fuvarozó jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni, vagy az átvétel igazolását szolgáló bizonylaton azt fel kell tüntetni a fuvarozó aláírásával együtt. 
18. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem tudja teljesíteni, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, az igénybe vevőt erről haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül tájékoztatja, valamint az igénybe vevő által esetlegesen már megfizetett összeget legkésőbb 14 napon belül visszatéríti.
19. A szállítás költsége 20.000 Ft érték alatti megrendelés esetén az igénybe vevőt terheli, összege bruttó 1.500 Ft. 20.000 Ft vagy afölötti értékű megrendelés esetén a szállítási díjat - belföldi címre történő kézbesítés esetén - a Szolgáltató fizeti.

Fizetési módok
20. A  Szolgáltató a  megvásárolt termékkel együtt bocsátja az igénybe vevő rendelkezésére a  számlát.
21. Fizetési lehetőségek: utánvét, internetes bankkártyás fizetés és Paypal internetes fizetés. Házhoz szállítás esetén az igénybe vevő áruátvételkor készpénzben, Pick Pack Pontokhoz szállítás esetén áruátvételkor készpénzben vagy bankkártyával teljesíti vételárfizetési kötelezettségét. Előre utalás bankkártyával vagy PayPal internetes fizetés útján történik. Kérjük, hogy a fizetés elindításakor a „Megjegyzés” rovatba írja be az e-mailben kapott visszaigazolásban szereplő megrendelés számát. 
22. A Paypal-on keresztül történő fizetés esetén a szállítást a teljes vételár és szállítási költség beérkezését követően kezdi meg a Szolgáltató. Az igénybe vevő e-mailben értesítést kap a kézbesítés megkezdéséről. 
23. A Paypal fizetési mód igénybevételekor a Paypal szerződési feltételei az irányadóak:
24. A Szolgáltató a CIB Bank Zrt. által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A bankkártyás fizetésről az alábbi oldalakon tájékozódhat: 

 
25. Amennyiben a megrendelés ellenértékének átutalása a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül nem történik meg, a  Szolgáltató törli a megrendelést, s erről az igénybe vevőnek értesítést küld. 

A  fogyasztót megillető elállási jog
26. Az üzlethelyiségen kívül és a távollévők között a fogyasztó és vállalkozás által megkötött szerződés (fogyasztói szerződés) esetén a fogyasztót termék adásvételére irányuló szerződés esetén
-a terméknek;
-több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek; 
-több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak; 
-ha pedig a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.
Ezen rendelkezések nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy indokolás nélküli elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződést a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondhatja.  
27. A fogyasztó elállási/felmondási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha erre irányuló nyilatkozatát a fent hivatkozott 14 napos határidő lejárta előtt a Szolgáltató részére elküldi. Annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási nyilatkozat elküldése határidőn belül megtörtént, a fogasztót terheli. 
28. A fogyasztó a fogyasztói szerződés megkötésére tett ajánlatát a szerződés megkötése előtt visszavonhatja, ami ajánlati kötöttségét megszünteti.
29. A fogyasztó fent hivatkozott felmondási/elállási jogát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata vagy az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorohatja:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Mászósuli Oktató, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

30. Ha a fogyasztó a fentieknek megjelölt 14 napos határidőn belül eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.  
31. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
32. Amennyiben a fogyasztó fent hivatkozott elállási jogát gyakorolja, a termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli, annak viselését a Szolgáltató nem vállalja. A terméket postán vagy futárszolgálattal a következő címre juttathatja vissza: 
Mászósuli Oktató, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 3530 Miskolc, Széchenyi u. 46.
33. A  fogyasztót megillető elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, a fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, anélkül, hogy ebből adódóan a  fogyasztót többletdíj terhelné.
34. Amennyiben a  fogyasztó eláll a  szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a  Szolgáltatónak.
35 A fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, a Szolgáltató követelheti annak megtérítését.
36. A fogyasztó elállási/felmondási jogát az alább felsorolt esetekben nem gyakorolhatja:
- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, az elállási/felmondási jog gyakorlására nyitva álló 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.


Kellékszavatosság
37. Milyen esetben élhet a Megrendelő a kellékszavatossági jogával?
A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.
38. Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt kellékszavatossági igénye alapján?
A Megrendelő - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
39. Milyen határidőben érvényesítheti a Megrendelő kellékszavatossági igényét?
A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Nyomatékosan felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 
40. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét a Megrendelő?
A Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
41. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogok érvényesítésének?
A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
42. Milyen esetben élhet a Megrendelő a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
43. Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
44 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
45. Milyen határidőben érvényesítheti a Megrendelő termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
46. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Megrendelő termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Megrendelő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.
47. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Jótállás
48. Milyen esetben élhet a Megrendelő a kellékszavatossági jogával?
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéssel (fogyasztói szerződés) összefüggő hibás teljesítés esetén a Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján a kormányrendelet 1. sz. mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek hibája esetén jótállásra köteles.
49. Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a Megrendelőt a jótállás alapján?
Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Amennyiben a gyártó a fogyasztási cikkre 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. Jótállási igényét a Megrendelő (amennyiben fogyasztónak minősül) a fogyasztási cikk részére történő átadásától számított 1 éves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti a Szolgáltató által a szerződés teljesítésével egyidejűleg részére átadott jótállási jegy útján. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó részére való átadásának elmulasztása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A fogyasztó jótállási igénye keretében elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A fogyasztó kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását is, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidővel nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Kijavítás iránti igényét a Megrendelő a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.  Fogyasztási cikk meghibásodása esetében a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket a Szolgáltató kicseréli, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 
50. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és a termékszavatosság keretében érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

Szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályai fogyasztói szerződés esetén
51. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a Szolgáltató a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének - a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló - módjára.
52. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.
53. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről a jogszabályban meghatározott tartalmú jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek másolatát köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ha a Szolgáltató szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
54. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - 5 munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
55. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

Panaszkezelés
56. A Szolgáltató online ügyfélszolgálatot működtet a megrendelésekkel, illetve a szerződések teljesítésével esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolása, illetve az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás, panaszok fogadása céljából. Az ügyfélszolgálat az  Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez  e-mail címen, illetve a +36 - 46/413 – 430 telefonszámon hétfőtől péntekig 9:30-17:30, szombaton 9:00-13:00 közötti időszakban elérhető. A fogyasztó a Szolgáltatónak az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban, illetve elektronikus levél formájában – az  Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez  Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez  címen - közölheti a Szolgáltatóval.
57. A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztó részére átadja.
58. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik válaszának közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját indokolással látja el.
59. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
60. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
61. 2017. január 1. napjától a fogyasztók panaszaikkal – mivel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jogutóddal megszűnt – elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak, amelyek elérhetőségei a következő linken találhatóak: http://jarasinfo.gov.hu/
62. Fogyasztói jogvita esetén a jogvita bíróságon kívüli békés rendezése érdekében lehetősége van lakóhelye/ tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A Szolgáltatót békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 36/C.§-a szerinti általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím:  Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez

A békéltető testületek elérhetőségeit a következő hivatkozásra kattintással tekintheti meg: 
http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/85794
63. Tájékoztatjuk továbbá, hogy panaszát az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Unióban letelepedett kereskedők közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából az Európai Bizottság által létrehozott online platformon is előterjesztheti, amely a következő weboldalon érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

64. Jelen Általános Szerződési Feltételekben külön nem szabályozott kérdésekben a következő jogszabályok rendelkezései irányadóak:
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény: 
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény:
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény:
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008.évi XLVII. törvény:
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800047.TV
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) korm. rendelet:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet:
Hírlevél
Pinterest
Google+